dijous, 26 d’abril de 2012

ENE i PSM presenten esmenes als PGE per millorar la connectivitat d’Eivissa i completar les infraestructures


Aquest matí, en roda de premsa, membres de la Federació PSM-Entesa Nacionalista han presentat les diverses esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat que han fet arribar al Congrés dels Diputats a través del diputat de Compromís pel País Valencià, Joan Baldoví.

Maurici Cuesta, secretari general de l'Entesa d’Eivissa (ENE), i Antoni Alorda, diputat al Parlament de les Illes Balears, han anunciat que les formacions sobiranistes i ecologistes de Balears han presentat esmenes als Pressuposts Generals de l'Estat per un valor total de prop de 1.000 milions d’euros, per tal de corregir la marginació de les Illes Balears dels comptes estatals per a 2012. Les esmenes estan destinades, bàsicament, a garantir les inversions estatutàries que ens corresponen per llei, a reactivar l’economia i el turisme, i a mantenir els mecanismes que garanteixen un transport aeri i marítim i una connectivitat adequats, que compensin la insularitat.

Algunes de les esmenes presentades són les següents:

- Partides per recuperar les inversions corresponents a 2011, no executades, i les que correspondrien a 2012,

- Orientades a la reactivació econòmica i a evitar perjudicar el sector turístic: congelació de les taxes aeroportuàries (supressió de l'articulat que en preveu l'increment)

- Orientades a la millora del transport aeri i marítim i de la connectivitat de les illes, i a compensar la insularitat: bonificació del transport marítim per residents (113,9 milions), subvencions al trànsit aeri per compensar la insularitat (26,2 milions), garantir els descomptes per als residents extracomunitaris (en compliment dels acords del Parlament, mesura que també té un caràcter social).

- Compliment dels projectes de millora de carreteres amb Eivissa: 4 milions. Desglossat en:

a) obres de drenatge. 2 milions. Perquè es compleixi l'addenda per la transferència de la segona part del projecte d'obres i drenatge que s’havia de firmar el 2011, i que estava contemplada en el conveni Estat-Govern de 2010.

b) Expropiacions: 2,056 milions. El conveni Estat-Consell preveu que el 2012 es transfereixin 4,4 milions per finançar expropiacions de propietats de les autovies d'Eivissa.

Cuesta ha destacat la incoherència del PP que parla de millorar l'economia i el turisme i, per altra banda, ofega les illes en no garantir el pagament de tots els descomptes de residents i en pujar les taxes aeroportuàries.

A més, el secretari general eivissenc ha lamentat que hagi de ser un partit contrari a les autovies, l'Entesa d'Eivissa, qui presenti esmenes perquè es completin les infraestructures d’aquestes i es paguin els expropiats.

Alorda ha destacat que “ha quedat clar que l'equip del sr. Rajoy ha perjudicat les Illes Balears, que han estat les gran oblidades d'aquests pressuposts” i que “l'incompliment del sr. Rajoy amb les Illes Balears serà total i absolut, i el PP quedarà clarament en evidència. L'excusa de fer uns pressuposts restrictius no ha de servir per perjudicar els interessos turístics, econòmics i de connectivitat de les Illes Balears”.