divendres, 20 de maig de 2011

Algunes mesures per a una ciutat d’Eivissa més habitable

La ciutat d’Eivissa ha crescut molt en els darrers anys i ha anat concentrant més i més serveis públics i privats, la qual cosa ha fet augmentar la població flotant i, per tant, incrementant la pressió sobre un espai molt reduït. Aquests fets, i el ser una ciutat turística, no tenen perquè condemnar Vila a ser una ciutat amb les incomoditats de les grans ciutats, sense ser-ho: remors, obres en temporada, incivisme, manca de neteja, embussos de trànsit, etc.

A més d’aquesta anàlisi, m’agradaria compartir amb tu que, el fet que una part de la ciutat sigui Patrimoni de la Humanitat, ens obliga a tenir més cura d’ella, sense deixar de banda les atencions lògiques que necessiten barriades perifèriques.

Per tal de posar-hi solució, com a candidat a la batlia d’Eivissa per ENE, us vull donar a conèixer onze mesures per a millorar-la:
 1. Compliment estricte de la normativa sobre remors, neteja i recollida de fems.
 2. Impuls d’una brigada permanent de manteniment de la ciutat per a poder fer front a aquells problemes més quotidians i molestos: rajoles rompudes o fora de lloc, fanals que no funcionen, contenidors de fems escassos, mal ubicats, saturats fora d’hora, voreres intransitables, carrers bruts, papereres rompudes, etc. He de lamentar que mentre la ciutat ha anat augmentant de població, la brigada d’obres i serveis municipal de l’Ajuntament d’Eivissa ha anat minvant en els darrers anys. Potenciant-la, volem en 24-48 hores arreglar el desperfecte.
 3. Concessió de llicències d’obra menor exprés. Les peticions de llicència d’obra menor s’han de resoldre en un termini de 48 hores o una setmana, com a màxim.
 4. Ampliació de l’horari d’atenció al ciutadà per part dels serveis municipals. El SAC (Servei d’Atenció al Ciutadà pot atendre només en horari de matí i de dilluns a divendres, en una societat tant complexa. Proposam obrir una tarda a la setmana, com ja fan la majoria de ciutats i poblacions.
 5. Ampliació del ban per a la interrupció d’obres durant l’estiu a zones turístiques. Volem recuperar el període anterior, que començava el primer de maig, per poder donar una millor imatge als visitants i eliminar molèsties en forma d’obres o remors, i hem d’estar de costat del petit comerç i de les empreses turístiques.
 6. Augmentar els carrers per a vianants en el nucli històric. Amb una política valenta de pàrkings públics, servei regular, freqüent i econòmic de microbusos que facin la ruta pàrkings-centre, es donarà una millor qualitat als habitants d’aquests barris, a la resta i als turistes.
 7. Volem crear una autèntica xarxa de carrils bici, completa i eficaç al llarg de tota la ciutat.
 8. Hem de millorar molt les entrades a la ciutat perquè siguin més fluïdes al trànsit i donin una millor imatge de la ciutat, tant a totes les persones de l’illa que vénen a la ciutat com als nostres visitants.
 9. Hem de descongestionar de trànsit la ciutat, amb massa cotxes donant voltes i conductors i vianants molestos. Per a això, és necessari un regular, segur, eficaç i barat sistema de transport públic col·lectiu. Fan falta pàrkings als afores de la ciutat, connectats amb el centre amb freqüències de 10/15 minuts.
 10. Volem ampliar i millorar la xarxa de parcs i jardins. Molts dels jardins i parcs no es troben en un estat òptim. Aquests han d’augmentar cada any, als diversos barris, reforçant els recursos i l’eficàcia en el manteniment, incloent rotondes, mitjanes, etc.
 11. Una ciutat més neta és possible, i una obligació de tots, començant per l’Ajuntament. És inqüestionable que la nostra ciutat no és, a hores d’ara, un model de ciutat neta, i menys encara en temporada turística. Hem de poder resoldre els problemes més quotidians, i un dels que més preocupa als vesins i empresaris és la neteja. Per a fer-ho possible, es necessiten brigades de manteniment al llarg de tot el dia, neteja intensa i periòdica per barris, contenidors nets i sense olors, adequació i modernització de la maquinària a les noves necessitats i que tota la ciutadania compleixi l’horari de tirar els fems, entre d’altres.
En definitiva, desitjam una ciutat més humana, digna d’un lloc que té un nucli històric que és patrimoni de la humanitat. Ens hem de sentir més orgullosos de la nostra ciutat. Aquesta ha de tenir una qualitat de vida d’acord amb la importància econòmica, insular i social de la ciutat. Una ciutat més cívica, silenciosa, neta i dinàmica.

Antoni Cardona Bonet
Cap de llista per Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa (ENE) a l’Ajuntament d’Eivissa.