dijous, 19 de maig de 2011

Cuesta i Cardona proposen un Consell més actiu i un Ajuntament més participatiu

Els candidats d’ENE al Consell d’Eivissa i al Parlament de les Illes Balears, Maurici Cuesta, i a l’Ajuntament d’Eivissa, Antoni Cardona, han anunciat aquest matí les propostes dels nacionalistes i ecologistes pel que fa al paper de les institucions.

En el cas del Consell d’Eivissa, Cuesta ha defensat que la principal proposta d’ENE és que aquest mancomuni serveis a nivell insular, en col·laboració amb els ajuntaments. Segons el cap de llista de l’Entesa, Eivissa és molt petita i es poden donar serveis de forma conjunta, amb l’estalvi econòmic conseqüent per a les finances públiques, tant delicades ara mateix. Concretament, ENE aposta per mancomunar la neteja de platges (amb els mateixos criteris de sostenibilitat, perquè els valors litorals són els mateixos a tots els municipis), la recollida de residus sòlids urbans (apostant per un consorci, la separació, el reciclatge, etc), les línies d’autobusos (amb criteris insulars perquè la majoria de línies són intermunicipals) i la disciplina urbanística (perquè no pot ser que un ajuntament sigui permissiu amb la il·legalitat, o perquè no pot ser que el Consell hagi d’esperar la inacció municipal per subrogar-se en la competència).

Així mateix, Cuesta ha remarcat que aposta per un Consell amb polítiques basades en l’arrelament en la terra i d’acord amb les dimensions d’Eivissa, defugint de grans infraestructures innecessàries, de projectes que desconeguin Eivissa, i es primarà que la imatge que es doni a fora de l’illa estigui d’acord amb la seua realitat i la seua identitat. A més, l’interès comú del poble d’Eivissa i el seu dret a l’autogovern en unes Illes cohesionades i fortes, han de ser un leitmotiv de la màxima institució insular. Cuesta ha destacat que el Consell ha d’apel·lar tots els eivissencs –nascuts aquí, o a fora- a sentir-se’n orgullosos i a projectar-se a l’exterior seguint la seua identitat i allò que ens fa únics.

Des d’ENE també es defensa que el Consell ha d’apostar més per la planificació i divulgació d’aspectes d’interès comú, com és el cas de la normalització de la llengua catalana, la lluita contra el canvi climàtic, o contra la discriminació, per posar uns exemples.

Cuesta i Cardona aposten per reduir les despeses en publicitat de totes les institucions.

En el cas de l’Ajuntament d’Eivissa, Cardona vol reforçar els serveis públics, obrint el Servei d’Atenció Ciutadana, per exemple, una tarda a la setmana, i incrementant els tràmits telemàtics. A més, defensa disminuir la burocràcia i el foment de la participació de la societat civil, apostant, per exemple pels pressupostos participatius i incrementar la participació ciutadana.