dimecres, 4 de maig de 2011

ENE reclama més inversions educatives, un pacte per l’educació i més esforç en promoció lingüística per part del Consell

Aquest matí, en roda de premsa, els candidats al Consell d’Eivissa i al Parlament de les Illes Balears, Maurici Cuesta, i a l’Ajuntament d’Eivissa, Antoni Cardona, juntament amb la número 2 al Consell i actual regidora de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Eivissa, Mariví Mengual, han presentat les principals línees programàtiques en matèria educativa, cultural i lingüística, que es poden resumir en el següent:

Educació

Dotar d'autonomia de gestió la delegació a Eivissa i Formentera de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern, equiparant-la a una direcció general i perquè pugui prendre decisions ràpides a problemes concrets d'infraestructures, plantilles, etc.

Aconseguir que els pressupostos del Govern de les Illes Balears destinin el 6% a educació.

Promoure un Pacte per l'Educació, on administracions públiques, sindicats, pares i mares i partits polítics aconsegueixen grans acords i duradors en matèria educativa.

Realitzar les noves infraestructures educatives més urgents, com són instituts nous a Santa Eulària i Eivissa (Can Cantó), acabar el de Sant Antoni, col·legis nous a Vila (Es Pratet i a sa Joveria) i a Sant Antoni i desdoblar el de Santa Gertrudis i el de Can Cantó. A més, és necessària una nova seu per a l'Escola Oficial d'Idiomes.

Cessió urgent dels solars necessaris per a centres al municipi d'Eivissa.

Incrementar l'oferta formativa professional i universitària, a més de reforçar l'Escola de Turisme i consolidar els estudis de la UIB.

Obertura d'un nou camp d'aprenentatge a Ses Salines o Cala d'Hort.

Paper més actiu del Consell en la cessió de solars dels ajuntaments al Govern per fer centres.

Cultura i llengua

Increment notable dels pressupostos del Consell en cultura i promoció lingüística, de fons propis a part dels que ja venen del Govern.

Augment important del paper del Consell en la promoció lingüística. En els darrers 8 anys a penes s'han fet actuacions remarcables. El Consell ha de promoure un pla d'intervenció lingüística potent a l'illa, especialment adreçat a sectors com la joventut, els esports o els col·lectius recentment arribats. Foment de la cohesió social i cultural.

Incrementar la col·laboració entre la Direcció General de Política Lingüística i el Consell.

Ampliació del decret de mínims de l'ensenyament en català. L'actual 50% mínim (no complit en alguns centres) s'ha d'incrementar per a fer que el català tengui més protagonisme.

Donar més suport a les empreses que fan un ús comercial del català.

Obertura d'un centre propi del Consell per a actes culturals, com exposicions i conferències. L'actual és d'una entitat bancària.

Instauració dels dinamitzadors culturals i lingüístics en diversos barris de la ciutat d'Eivissa.

Exigir la finalització immediata i la reobertura dels museus existents.

Potenciar les biblioteques de barri.