diumenge, 5 de juny de 2011

ENE critica que el PP faci desaparèixer les regidories de Normalització Lingüística i d'Igualtat a l'Ajuntament d'Eivissa

L’Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa (ENE) lamenta profundament que la nova batlessa de l’Ajuntament d’Eivissa i el seu equip de govern (PP) hagin decidit prescindir de les regidories de Normalització Lingüística i d’Igualtat en anunciar la remodelació d’àrees del nou equip de govern, i ho troba un error molt important de cara a l’inici del mandat.

Els nacionalistes i ecologistes eivissencs consideren, a més, que l’errada és més greu tenint en compte que són àrees que estan per treballar molt i que són transversals, afectant molts de camps socials. A més, eliminar-les les condemna a fer-les invisibles i, per tant, distanciar-les més de la ciutadania.

Des de l’Entesa han de recordar que la política lingüística en favor de la llengua catalana, pròpia de la ciutat i de l’illa d’Eivissa, és més necessària que mai, i que aquesta qüestió no pot recaure només en els tècnics la casa. Ateses la situació social del català i la figura cabdal institucional que representa el consistori viler, és una greu irresponsabilitat eliminar el departament. Precisament, l’any 1999 es creà aquesta àrea perquè tengués personalitat pròpia i ha vengut funcionant fins el moment, amb majors o menors encerts, però s’ha pogut liderar una política promocional del català i una política activa d’acostament de la nostra llengua als nouvinguts. A més, vist que la batlessa no parla la llengua pròpia de la ciutat, es fa evident que aquesta manca de respecte cap al poble d’Eivissa s’ha de compensar amb més polítiques de normalització que mai.

Respecte la desaparició del departament d’Igualtat, posat en marxa per l’actual regidora d’ENE, Mariví Mengual, els nacionalistes i ecologistes també consideren que és una greu errada perquè significava posar en primera línia de l’actuació política actuacions que permetessin disminuir les diferències negatives entre gèneres, i mirar de combatre la discriminació per raons de sexe que tant existeixen en la societat igual. Una bona mostra de l’èxit de la regidoria és el funcionament exitós del Casal de Dones i el constant allotjament allí de noves associacions de dones.

Des d’ENE s’insta Sánchez-Jáuregui, batlessa d’Eivissa in pectore, a rectificar les seues intencions i a mantenir els dos departaments, dotant-los de responsables, poder d’actuació, pressupostos propis i mitjans humans.