dijous, 14 de juliol de 2011

ENE insta l’Ajuntament d’Eivissa a impedir l’aparcament as Prat de Vila i al PP a protegir efectivament ses Feixes

L’Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa (ENE) denuncia que en terrenys des Prat de Vila es dugui a terme l’activitat prohibida d’estacionament de vehicles i insta l’Ajuntament d’Eivissa a impedir-ho, investigar els fets i aplicar la legalitat estrictament.

Els nacionalistes i ecologistes eivissencs recorden a la batlessa, Sánchez-Jáuregui (PP) que la qualificació des Prat de Vila és de rústic protegit i que, per tant, no s’hi pot ubicar una activitat com la d’aparcament (en l’antiga UA-12), per molt que els terrenys siguin rústics o que els propietaris no comparteixin la qualificació urbanística.

A més, des d’ENE es recorda l’equip de govern que la seua obligació és preservar els valors de la zona, impedir la seua degradació i treure endavant un pla de gestió que signifiqui la seua dinamització.

Des de l’Entesa es lamenta que hi hagi propietaris que no vulguin acceptar la legalitat vigent i recorden a la batlessa que, abans de sentir-se a prop de les causes d’aquests propietaris contraris a la protecció, o comprensiva amb la seua causa, el primer que ha de fer és fer complir la legalitat, instruint l’expedient i sancions pertinents, paral·lelament a la gestació i aprovació d’un pla de gestió que aturi la degradació de l’espai i que posi al servei de la ciutadania aquesta zona i els valors ambientals i patrimonials que hi ha.

Amb més raó que mai, a la vegada, els nacionalistes i ecologistes d’Eivissa insten la consellera de Medi Ambient del Consell, Pepa Costa, a continuar amb el pla d’adquisició de finques per molt que la compra en concurs que ha finalitzat hagi acabat amb poquíssimes ofertes. Entenen que els fons s’han de reservar a aquesta finalitat i que s’ha de tornar a iniciar un procés de compra de feixes, encara que la compra d’entitats públiques no és la panacea per a ses Feixes, sinó l’aplicació de polítiques efectives de protecció i gestió ambientals.