divendres, 4 de novembre de 2011

Nou model energètic per a Eivissa

Actualment una bona part dels sous de la societat eivissenca se'n va per pagar la factura energètica (electricitat i gas). L'electricitat es produeix sobretot cremant gasoil, un combustible altament contaminant i que s'ha de comprar fora d'Espanya. D'aquesta manera tots els llocs de treball i els guanys se'n van lluny d’Eivissa, i aquí només rebrem la contaminació, les factures i els riscos associats al tansport de petroli.

Per a la illa d'Eivissa, la coalició PSM-IniciativaVerds, Entesa_Equo proposa un nou model energètic que prioritzi la producció local d'electricitat i l'eficiència energètica dels edificis per tal de cobrir el 100% de les necessitats energètiques de l'illa amb energies renovables i no contaminants (solar, eòlica i biomassa) abans de l'any 2030. Amb aquesta actuació, les candidates al Congrés, Mariví Mengual (ENE) i Isabel Aguilar (Equo Eivissa), volen assolir els següents objectius:

1) Crear milers de llocs de treball dignes i estables (per tot l'any) a la nostra illa invertint a l'economia local els diners que actualment es gasten per comprar hidrocarburs contaminants en països estrangers. Aquests llocs de treball es crearan principalment en la rehabilitació d'edificis (instal·lació de plaques solars i millora de la seva eficiència energètica), la neteja de boscos (poda i recollida de biomassa), i llocs de treball a la central que produirà energia elèctrica amb aquest combustible.

2) Reduir dràsticament els incendis forestals, que han estat devastadors a Eivissa els últims dos anys, que com tots sabem són produïts principalment pel lamentable estat d'abandonament dels boscos. L'ús de la biomassa per a produir electricitat aconseguiria que fos rendible mantenir-los nets.

3) Reduir la contaminació i millorar així la qualitat de vida dels eivissencs i l'atractiu turístic de l'illa.

4) Reduir l'actual dependència energètica que tenim amb altres països, assegurant així el subministrament elèctric de la nostra illa en el cas que s'interrompés el proveïment de fuel i gas a causa de les cada vegada més habituals turbulències en els països productors, a la inestabilitat financera, al constant augment del preu del petroli o la possibilitat de catàstrofes naturals.

5) Augmentar la qualitat de vida pels residents i, alhora, la qualitat de l'oferta turística, sent pioners al nou mercat del turisme sostenble.

Per a realitzar aquest projecte es duran a terme dues actuacions principals:

a) Es modificaran les normes urbanístiques per tal de fer progressivament obligatori el Certificat de Sostenibilitat Energètica, que comprovarà la capacitat de l'edifici de produir tota l'energia que consumeix de mitjana al llarg d'un any. Es començarà pels edificis de nova construcció, els públics, els turístics i els industrials, i poc a poc s'incorporaran tots els edificis existents a l'illa.

b) Es construirà una planta per a l'assecat i trituració de les restes vegetals i una central elèctrica en biomassa amb turbines d'última generació. S'organitzaran grups de treball per a netejar els boscos amb regularitat i per a transportar les restes a la planta. Les dues iniciatives podran ser obertes a la participació d'empreses privades, sempre que es mantingui una clara finalitat social i mediambiental.

c) S’utilitzarà la fiscalitat per a dirigir l'economia cap a objectius que beneficiin la societat i el medi ambient.