dimecres, 20 de juny de 2012

ENE, en contra que Educació posi en perill l’escola matinera i els menjadors escolars


La coalició d'Entesa-Eivissa considera incomprensible que la Conselleria dirigida per Rafel Bosch comuniqui ara que no abonarà als docents les tasques per aquests serveis

ENE ha denunciat junt amb la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa que les decisions de la Conselleria d’Educació estan qüestionant la continuïtat de l’oferta de menjadors i de l’escola matinera (la que permet obrir els centres una hora i mitja més prest que l’inici de les classes), una oferta que consideren imprescindible per a la conciliació de la vida laboral i familiar de molts de pares.

ENE considera incomprensible que la Conselleria d’Educació hagi comunicat ara (segons fons sindicals) que no abonarà als docents les tasques de menjador i d’escola matinera del curs actual, quan està pràcticament acabat, com tampoc les del curs qui ve, i això que havia preservat explícitament aquestes activitats de les retallades en una regulació d’enguany mateix (acord del consell de Govern de 3 de febrer de 2012, BOE de l’11, sobre els complements de l’activitat docent).

El diputat Antoni Alorda demanarà confirmació oficial a la Conselleria d’aquests extrems i, cas de confirmar-se, exigeix al conseller que negociï amb els pares i els centres la continuïtat dels serveis, procurant que el cost no recaigui íntegrament en els pares que ho necessitin, així com que efectuï el pagament de les tasques ja realitzades.