dilluns, 11 de juny de 2012

ENE formarà part de la renovada Federació PSM-Entesa a nivell de les Illes Balears


L'Entesa-Eivissa (ENE) inicia el camí de consolidació amb la Federació PSM-Entesa a les quatre illes.

El secretari general del PSM-Entesa, Biel Barceló, ha destacat que de l'acord de la federació, el que és important és "obrir un procés integrador que vol sumar tota aquella gent que s'estimi les illes i que ha de permetre créixer i aconseguir majories socials àmplies. Per tant, serà "una confluència molt positiva per aquest partit polític i també per al conjunt de la societat balear ja que consideram que les sinèrgies que es crearan juntament amb Entesa-Eivissa són prou importants i prou extenses".

La coalició PSM-Entesa, funciona des de fa uns anys i des de l'any passat s'han sumat, a més, IniciativaVerds, aquest treball conjunt ha tengut resultats molt positius. En aquest tema, el Secretari de Comunicació d' ENE, Toni Oia, afirma que "el temps ens demostrarà que el que hem de fer és treballar per consolidar aquest espai. Necessitam un projecte més sòlid, tant a nivell local com a nivell de la resta d'illes. Amb la Federació PSM-Entesa volem superar l'estructura tradicional de partits i aconseguir arribar a més gent".

Aquest projecte ha de ser capaç de fer front als reptes econòmics i socials de la nostra societat i ha de contribuir a catalitzar l'energia social del país i a retornar-li empenta i confiança. També vol ser un projecte compromès, de manera insubornable amb la gent de la terra i les senyes d'identitat, capaç de superar l'empobridor bipartidisme estatal.

Des d'ENE entenem que aquest procés de confluència ha de ser participatiu i que s'hi ha d'implicar persones i partits independents.