dijous, 18 d’octubre de 2012

Comunicat conjunt ENE, ESOS, ExC, Equo, Es Nou Partit

Davant la presentació del Projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2013 fet pel Govern del PP, els grups polítics Entesa d’Eivissa (ENE), Equo Eivissa, Eivissa Sostenible (ESOS), Eivissa pel Canvi (ExC) i Es Nou Partit denunciam que:


Són uns pressuposts fets en contra de les persones i a favor dels bancs, en contra dels qui patim la crisi i a favor dels qui l’han provocada. Prova d’això és que la partida dedicada al pagament d’interessos del deute acumulat puja més que les quantitats assignades al conjunt dels ministeris. Així mateix, es produeixen disminucions molt notables a sanitat (22.6%), educació (17.4%), cultura (19.6%) i es procedeix a deixar morir per inanició la llei de la dependència. Suposen, per tant, continuar amb el desmantellament de l’estat del benestar i el deteriorament de les condicions de vida de la gent.

A més de tot això, aquest projecte de pressupostos és una presa de pèl als ciutadans, ja que es basa en unes previsions de caiguda del PIB espanyol del 0,5% pel 2013 que resulta totalment irreal, i que el més que probable rescat financer empitjorarà encara més.

Són uns pressuposts que només retallen despeses i no modifiquen els ingressos, amb impostos cada cop més alts pels consumidors, treballadors i petits empresaris, i desgravacions i amnisties fiscals pels defraudadors i pels més rics.

Són uns pressuposts absolutament injustos amb les Illes Balears i Eivissa, ja que ens tracten com si fóssim una colònia d’ultramar. Per què la inversió mitjana per habitant a l’Estat Espanyol és de més de 200 euros i els de Balears només rebrem 71? Per què cada habitant de Castella-Lleó rebrà 620 euros mentre un eivissenc/a rebrà gairebé 6 vegades menys? Aquesta realitat és encara més injusta i incomprensible si tenim en compte la nostra balança fiscal, és a dir, la diferència entre el que donem en forma d’imposts a l’Estat Espanyol i el que rebem en forma d’inversió.

Saben els eivissencs que les Illes Balears som la comunitat autònoma amb la balança fiscal més desequilibrada, és a dir, la que més aporta i menys rep? El dèficit fiscal balear és del 14%, i a Eivissa l’expoli és encara major. Saben els ciutadans que aquest 14% correspon a 2000 milions d’euros, que solucionarien totes les mancances dels serveis socials, educatius i sanitaris de Balears, a més de fer del tot innecessàries les retallades a serveis públics i a les inversions estratègiques?

La història ens ha demostrat que ni el PP ni el PSOE han pogut ni volgut garantir mai els pressupostos que ens mereixem a Balears i a Eivissa, i resulta clar que ni Bauzà ni els diputats balears del PP-PSOE canviaran res d’important d’aquest projecte, ja que la seva submissió als interessos partidistes és total. Per això pensam que és fonamental impulsar un espai polític comú a l’illa on el primer serà Eivissa i on les decisions seran les que es prenguin a Eivissa i no a Madrid. Els components d’aquest espai ja tenim unes propostes alternatives al model injust, fracassat i insostenible que han imposat fins ara el PP i el PSOE:

El nostre primer repte és exigir el concert econòmic amb l'Estat espanyol, és a dir que les Illes Balears recaptin els impostos, paguin tots els salaris, inversions, serveis i despeses, més una quantitat pactada amb l’Estat en concepte de quota de solidaritat interregional i per a despeses generals, de la mateixa manera que funciona l’hisenda del Pais Basc i de Navarra. Això per posar fi a l’espoli fiscal que hem patit històricament, per tenir un finançament ordinari suficient i per disposar dels recursos per dur a terme les noves polítiques necessàries per sortir de la crisi.

El nostre segon repte és el canvi de model econòmic, basat en: la creació de nombrosos llocs de treball dignes i estables gràcies a la producció local i sostenible d’una bona part de l'energia i dels aliments que consumim; la conversió del sector turístic massificat cap a un model amb més valor afegit i menor ocupació de territori; la implantació d'un transport públic eficaç i barat que sigui capaç de substituir una bona part dels vehicles privats; donar atenció màxima a les persones majors o dependents fomentant el sector de la dependència; i la recuperació del territori degradat i la protecció definitiva dels espais naturals encara ben conservats.

El nostre tercer repte és seguir treballant per crear una plataforma oberta i participativa, profundament democràtica i transparent, que ofereixi a la gent d'Eivissa una alternativa real que defensi els seus interessos de forma valenta, ferma i decidida, sense submissions partidistes ni alienes.