dilluns, 3 de desembre de 2012

Entesa d'Eivissa i ExC defensen que altres pressupostos són possibles i necessaris, amb millores que defensarà el grup parlamentari PSM-IV-Entesa referent a Eivissa


El PP castiga la ciutadania balear amb aquests pressupostos; als eivissencs i eivissenques, encara més.

La diputada Fina Santiago i el diputat Toni Alorda, del grup parlamentari PSM-IV-Entesa, junt amb el secretari general de l’Entesa d’Eivissa, Maurici Cuesta i el portaveu d’Eivissa pel Canvi, Mariano Torres, han presentat les esmenes corresponents als pressupostos 2013, avui de matí en una roda de premsa a Eivissa.

El grup parlamentari ja va presentar una esmena a la totalitat del pressupost, la qual va ser rebutjada al plenari. Els pressupostos presentats pel PP no són els únics possibles sinó que el que fan és augmentar l’atur, castiguen les administracions més properes a la ciutadania, com el Consell d’Eivissa i els diferents Ajuntaments, no ajuden a sortir de la crisi i estan més pensats en pagar els deutes als bancs que no pas en invertir en serveis públics essencials als quals beneficien a tothom.De fet, 1 de cada 4 euros dels pressuposts van destinats als bancs.

Per aquest fet hem presentat tota una sèrie d’esmenes parcials per fer uns pressupostos alternatius, socials, els quals ens ajudin a sortir de la crisi i, per tant, que siguin més justos amb la ciutadania eivissenca.

Santiago declara, referent al capítol de sanita,t que “aquests pressupostos estan pensats per fomentar l’externalització dels serveis sanitaris, és a dir, a privatitzar, en comptes de garantir una millor sanitat pública”. Per exemple, el govern pretén reduir 53 milions d’euros en el capítol de personal sanitari públic i augmentar en 47 milions l’aportació a les empreses privades. Al cas d’Eivissa, l’augment del pressupost dedicat a la sanitat privada augmenta en un 520% en relació amb l’any passat, mentre que el capítol 1 d’atenció primària i especialitzada disminueix en un 12’8%. Amb les esmenes presentades a l’Ibsalut, el grup parlamentari pretén girar l’objectiu del PP, és a dir, atorgar més diners als centres de salut i hospitals. En aquest sentit, els portaveus del grup, volen destacar una esmena per a l'assistència sociosanitària de salut mental a Eivissa i Formentera valorada en 900.000 euros, en haver observat que aquest capítol havia desaparegut als pressupost del 2013.

En relació a les residències d’Eivissa, el pressupost no contempla cap partida per a obrir la residència a Sant Antoni. Així mateix tampoc no hi ha pressupost específic per a les residències de Can Blai, Cas Serres, i Can Raspalls. Les esmenes presentades per resoldre aquest problema suposen una quantia de 8.743.000 euros.

Referent a la realització de convenis amb Ajuntaments, Consell i associacions (Pla de Prestació Bàsiques, Renda Mínima, Fons Econòmics per Ajudes d'Emergècia, etc) l'objectiu dels quals és atendre la situació de persones en risc social i les més afectades per la situació actual de crisi, presentem un conjunt d'esmenes dedicades a cobrir aquestes necessitats socials.

El diputat Alorda, manifesta sobre les esmenes presentades a la Conselleria d'Educació i Cultura, "des que governa el PP s'han suprimit desenes milions d'euros en matèria d'educació i aquests pressuposts el que fan es donar continuïtat a aquest desgavell". Tanmateix el grup parlamentari critica el menyspreu del govern cap a la cultura el qual en aquest capítol ha dedicat unes ridícules quantitats. En aquest sentit, el grup, presenta esmenes per cursar activitats al Museu Puig des Molins, al Museu Arqueològic d'Eivissa, així com garantir el pressupost dedicat a personal docent.

En quan a Medi Ambient, el grup parlamentari ha presentant esmenes per tal de mantenir el personal de l'Ibanat i de l'Espai de Natura, els quals en aquests moments es troben perillosament amenaçats.

Un capítol important, segons manifesta el diputat Alorda, és referent al transport públic d'Eivissa i Formentera "atès que el govern ha suprimit el conveni que tenia signat amb el Consell Insular, presentem una esmena en aquest sentit per valor de quatre milions d'euros per tal de recuperar els convenis dels consells d'Eivissa, Formentera i Menorca".

Altres qüestions fomanentals que s'han tractat i que són objecte d'esmenes han estat els següents:
  • Esmenes per potenciar les polítiques actives d'ocupació que el PP retalla de manera més que notable en època de crisi.
  • Esmena per transferir les polítiques de promoció turística al Consell Insular i una específica per resaltar valors culturals i naturals.
  • Esmena que asseguri el pagament dels deutes pendents amb els expropiats de les autovies d'Eivissa.

Des d'Entesa, ExC i el grup parlamentari PSM-IV-Entesa volem deixar clar que aquests pressuposts maltracten els eivissencs i eivissenques i duen al Consell Insular a la seva inanició i inoperància. Mai havíem vist un President/diputat, Sr. Serra, i diputats i diputades d'un PP eivissenc tant poc bel·ligerant i tant submís a Mallorca. És per això que convidam als diputats i diputades eivissencs a votar les esmenes que presentam.

Nou diari: "Entesa i ExC demanaran al Govern dotacions econòmiques per a les residències d’Eivissa i transferir la promoció turística"

Diario de Ibiza: "ExC y ENE afirman que Bauzá «castiga a los ibicencos»"