dijous, 31 de gener de 2013

Xarxa de Municipis Ramon Llull a les Illes Balears

L'ENTESA D'EIVISSA ANIMA A TOTS ELS GRUPS POLÍTICS D'EIVISSA I FORMENTERA A ADHERIR-SE A L'ÒRGAN FUNDACIONAL DE LA XARXA DE MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS PEL RAMON LLULL


L'Entesa d'Eivissa, arran de les converses mantingudes entre diversos batles d'altres illes, a través de la Federació a la qual pertany, PSM-Entesa, i el President de l'Institut Ramon Llull, i vista l'experiència de la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, es va decidir posar un òrgan similar que, a les Illes Balears, pugui donar resposta a la sortida del Llull per part del Govern Balear el passat 8 de novembre de 2012.

El consorci és una eina de projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s'hi expressava en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d'expressió, estava format inicialment per la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Davant d'aquests fets i de que l'Entesa no té constància de que cap ajuntament d'Eivissa hagi actuat al respecte, hem enviat un model de moció a tots els grups polítics, de tal manera que el màxim d'ajuntaments puguin proposar i aprovar als plens corresponents l'adhesió. L'Entesa proposa als grups polítics aprovar moció per tal d'incorporar-se a la Xarxa de Ciutats Ramon Llull a les Illes Balears, única alternativa possible per continuar pertànyer a l'Institut.

Els objectius fonamentalment és la promoció del català, la seva difusió a l'exterior, el coneixement de la literatura que s'expressa en llengua catalana, la difusió del pensament, l'assaig i la investigació a l'exterior, a més de la promoció de les relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes de projecció de la cultura, dins o fora del domini lingüístic.

Es té previst, de cara al primer cap de setmana de març, l'aprovació de l'acta fundacional i els estatuts de la futura entitat a les Illes de tots els ajuntaments que hagin signat l'adhesió. Tot el procés estarà centralitzat des del grup de Consellers del PSM-Entesa (Miquel Ensenyat, alcalde d'Esporles i Magí Moranta, secretari del grup de Consellers del PSM-Entesa).

L'Entesa d'Eivissa espera rebre resposta de tots els grups polítics pitiüsos i l'aprovació de l'adhesió a l'esmenada Xarxa de Ciutats Ramon Llull a les Illes Balears.