dilluns, 25 de març de 2013

Nota conjunta sobre el projecte de reforma de la Platja d’en Bossa

Eivissa pel Canvi, Eivissa Sostenible, Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit proposen la convocatòria d’una consulta popular vinculant sobre el projecte de reforma de la Platja d’en Bossa

El projecte de reforma de Platja d’en Bossa afecta al voltant de 77 hectàrees entre la costa i l’aeroport. Inclou, entre altres aspectes menors, un camp de golf de 18 forats, 58 habitatges de luxe, hotels-discoteca de 5 estrelles en primera línia de mar i una superfície comercial de més de 55.000 metres quadrats.

Els grups polítics Eivissa pel Canvi (ExC), Eivissa Sostenible (ESOS), Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit ens oposam de manera clara i conjunta a aquest projecte per les següents raons:

a. En la present conjuntura econòmica pot ser molt positiva la participació de la iniciativa privada en el desenvolupament de infraestructures que milloren la qualitat dels serveis urbanístics de qualsevol àrea i en especial de les àrees turístiques més madures. L’objectiu d’aquestes actuacions hauria de ser la millora urbanística i dels serveis socials i culturals dins de un pla de millora integral de l’activitat econòmica i de millora de la qualitat de vida de la població resident. Ara bé, tots aquestos plans s’han de fer dins de la mes estricta legalitat, ja que s’ha de fugir de qualsevol tracte de favor o d’adaptació de la normativa als interessos particulars. No es pot oblidar que la connivència del legislador amb els grups monopolístics ha estat i és encara avui una de les causes de l’actual crisi i de l’aprofundiment de les desigualtats socials. Per això i en primer lloc, no es pot acceptar un projecte d’aquesta magnitud si no s’adapta a l’actual normativa.

b. El model d’hotel discoteca que es pretén consolidar i multiplicar en aquest projecte genera notables molèsties als vesins, amb contaminació acústica i lumínica. Aquest tipus d’establiment fa competència deslleial als locals d’oci legals, insonoritzats i amb horaris controlats. A més d’això, es genera un “efecte llamada” cap a un tipus de turisme que genera nombrosos problemes i que no volem fomentar encara més per Eivissa.

c. Estam totalment en contra de la gran zona comercial projectada perquè seria un cop mortal pel petit comerç de barri de tots els pobles d’Eivissa. Volem evitar la desaparició de nombroses empreses petites i independents, i alhora la destrucció de nombrosos llocs de treball , que no es compensarà ni de lluny amb la creació dels nous llocs de treball estacionals i precaris que prometen els promotors. El mercat eivissenc és el que és i en tot cas es tractaria d’un transvasament i d’una concentració en poques mans dels llocs de feina que es destruiran al petit comerç i als establiments turístics de la competència.

d. Perquè amenaça el Parc Natural que naltros volem posar en valor. Bona part dels nous edificis residencials i del camp de golf es troben a dins de la franja de protecció del Parc Natural de Ses Salines, una zona protegida i bàsica pel manteniment dels hàbitats de la reserva. A més, entra en conflicte amb la pitjada sonora dels avions i suposa la pèrdua irreversible de més de 50 ha de terreny agrícola. La gran part del projecte està previst sobre terrenys rústics, i només una part petita del projecte afecta terreny urbà. Des del punt de vista de la planificació del nostre model territorial, urbanitzar nous espais rústics just al costat del Parc Natural de ses Salines és exactament el contrari del que s'ha de fer per aconseguir que Eivissa es consolidi com una destinació turística de qualitat i sostenible en el temps. També és improrrogable la retirada de terres de les autovies en conformitat amb les sentències judicials corresponents.

e. La dotació i construcció de un retén de la policia en una zona determinada, no ha de dependre de les necessitats del promotor, sinó i en tot cas de les necessitats de tota l’àrea de Platja d’en Bossa i Sant Jordi de ses Salines.

Els grups polítics Eivissa pel Canvi (ExC), Eivissa Sostenible (ESOS), Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit pensam que hi ha alternatives molt més beneficioses pel conjunt dels ciutadans, que en tot cas haurien de sortir d’un debat obert i participatiu amb la societat eivissenca i sense els paternalismes vergonyosos d’aquest projecte. Les nostres propostes per obrir el debat son:

a. Proposem un esponjament dels edificis més obsolets i amb més impacte paisatgístic de la platja d’en Bossa, amb la creació de zones verdes i parcs.

b. Proposem vertebrar el barri amb carrils bici i un tramvia elèctric que connecti l’aeroport amb el port d’Eivissa travessant tota la Platja d’en Bossa. Aquesta infraestructura és ecològica i beneficiosa per als residents i als turistes en general, disminuint el transit de cotxes, els accidents, els temps de recorregut i la contaminació, i augmenta la qualitat de l’entorn i la qualitat de vida dels residents.

c. Proposem mancomunar les competències urbanístiques i turístiques traspassant-les al Consell Insular, de manera que hi hagi una seguretat jurídica i que no existeixi la discriminació de tracte actual entre terminis municipals diferents.

d. Proposem convertir aquesta zona turística madura en la primera zona turística 100% sostenible d’Eivissa, de manera que els edificis siguin reformats per produir, de mitjana, tota l’energia que consumeixen al llarg del any. Les aigües de pluja hauran de ser aprofitades i la resta de l’aigua necessària s’obtindrà dessalant l’aigua marina amb energia alternativa. Aquesta reforma, que sí es pot definir “d’excel·lència” sense haver-se’n d’avergonyir, significa la creació de nombrosos llocs de treball per tot l’any i l’atracció d’un tipus de turisme amb molt més valor afegit per la societat eivissenca.

Els grups polítics Eivissa pel Canvi (ExC), Eivissa Sostenible (ESOS), Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit considerem que aquest projecte té un gran impacte sobre la illa i el seu futur, així que s’ha de prendre una decisió política amb el màxim consens possible per ajuntar tots els esforços cap a la recuperació econòmica de la nostra illa.

La millor manera de obtindré aquest consens és que el Consell Insular convoqui una consulta popular vinculant amb una pregunta clara per a que tots els eivissencs puguin expressar de debò la seva opinió sobre aquest projecte.

Per a que sigui realment representatiu de la voluntat dels residents, proposem que puguin votar en aquesta consulta totes les persones majors de 16 anys i empadronades en un dels 5 ajuntaments d’Eivissa abans del 31/12/2012, amb independència de la seva nacionalitat. Nosaltres ens comprometem a respectar escrupolosament el resultat d’aquesta consulta. Poden dir la mateixa cosa els promotors d’aquest projecte i els altres partits polítics?