dissabte, 7 de maig de 2011

ENE aposta per incrementar l’esport de base, la dotació d’infraestructures esportives, com una piscina de dimensions olímpiques i el foment de l’oci i del benestar juvenil

El foment de l'esport de base i l'increment de l'oferta d'oci juvenil són uns dels eixos principals el programa electoral de l’Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa (ENE) al Consell d’Eivissa i a l’Ajuntament d’Eivissa

En opinió dels caps de llista dels nacionalistes i ecologistes eivissencs, Maurici Cuesta, al Consell, i Antoni Cardona, a l’Ajuntament de la capital, Eivissa necessita d’una major promoció de l'esport de base i de les pràctiques esportives de caire no competitiu. En aquest sentit, ENE considera que és prioritari l'augment de la xarxa d'instal·lacions esportives. El cas més preocupant, per la seua massificació i competència per l'ús entre clubs, és el de la ciutat d’Eivissa, on l'Entesa proposa la construcció d'una piscina de dimensions olímpiques (gran demanda dels clubs de natació i dels usuaris) i d'un nou poliesportiu. Per exemple, el Club Voleibol d'Eivissa acaba de pujar a Superlliga 2 i demanda un poliesportiu més ampli i còmode per als espectadors.

En matèria d'oci juvenil, els nacionalistes i ecologistes presenten un ampli programa, en el qual destaquen l'obertura d'un alberg juvenil on ara existeix la residència per a oficials de l'Exèrcit espanyol, as Soto. La seua instal·lació aniria molt bé per al foment del turisme juvenil, molt important a la resta d’Europa.

A nivell insular, ENE vol impulsar un pla de dinamització de les activitats juvenils, de comú acord amb les organitzacions juvenils eivissenques, obrir un nou camp d'aprenentatge a la zona de ses Salines o de Cala d’Hort, perquè el de Sant Vicent té molta demanda. A més, ENE es compromet a facilitar que el Consell ajudi els ajuntaments a obrir espais per al jovent. Per altra banda, s'intensificarà la tasca d'assessorament i informació juvenil en temes d’habitatge, associacionisme, drogues, informació sexual, orientació laboral, d’estudis, etc. Així com la potenciació de programes d’oci nocturn per a jóvens.

Un punt molt destacat és el de l'impuls de polítiques de foment del lloguer d’habitatge per als jóvens (lloguer amb opció de compra, lloguer parcialment subvencionat i sistema de garantia).

A més, es vol promoure l'autoorganització, l'autogestió i l'associacionisme en iniciatives juvenils per a facilitar la participació en les decisions que els concerneixen. ENE considera important, així mateix, promoure l'excursionisme com a forma de coneixement del nostre entorn i cultura, així com la relació entre jóvens, o altres mesures com donar més utilitats i serveis al Carnet Jove.

Finalment, ENE instarà el Govern balear a realitzar un programa d'ajuda i promoció de projectes empresarials innovadors de joves que contribueixin a crear un teixit industrial diferent al turístic.