dilluns, 9 de maig de 2011

ENE aposta per generalitzar les prospeccions arqueològiques preventives i potenciar la política patrimonial al Consell


Des de l'Entesa Nacionalista i Ecologista d'Eivissa (ENE) s'entén que tota Eivissa conserva importants restes del nostre passat, arqueològiques, etnològiques i històriques. Partint d'aquesta premissa, ENE critica que quan se fan obres no hi ha cap tipus de seguiment arqueològic o documentació històrica, a excepció de les zones declarades BIC. Per una política patrimonial del segle XXI, ENE aposta per la realització de l'arqueologia preventiva abans de realitzar qualsevol tipus de projecte públic o privat. En aquesta línia, els nacionalistes i ecologistes impulsaran l'actualització de la Llei de Patrimoni Balear i s'instarà a que l'illa d'Eivissa sigui declarada Zona Arqueològica Especial. En opinió de l'Entesa, el patrimoni no ha d'estar supeditat a l'urbanisme i les infraestructures, sinó que ha d'estar en primera línia de la gestió pública. No és una nosa el tenir una història documentada.

Directament vinculat a aquest tema, des d'ENE es defensarà l'adequada inversió dels fons públics, tant dels ajuntaments i del Consell com dels fons del Consorci Patrimoni de la Humanitat i de l’1% Cultural. Moltes vegades aquests fons han sét destinats a actuacions que no eren prioritàries o que, fins i tot, res tenien a veure amb el patrimoni. Mentre, molts béns patrimonials anaven degradant-se per manca d'inversió pel seu manteniment.

Entre les prioritats d'ENE estan la creació d'un centre d'interpretació a ses Feixes (juntament amb l'aprovació d'un Pla Especial que protegeixi aquest espai), la rehabilitació i dinamització del nucli històric de Vila (amb la modificació d'un PEPRI que ha quedat desfasat i amb la creació de línies d'ajudes destinades als propietaris d’edificis històrics) i l'ampliació de la declaració de Patrimoni de la Humanitat a ses Feixes i el Parc Natural de ses Salines, a més d'ampliar els seus membres amb la participació activa de Sant Josep i Formentera.

ENE parteix de la idea bàsica que el nostre Patrimoni i la nostra Cultura s'han de conservar, qüestió que sembla mentida que avui en dia encara es discuteixi per part de càrrecs institucionals, partits o propietaris. Per poder tirar endavant aquesta tasca és imprescindible que totes les institucions estiguin dotades de personal especialitzat, tècnics, cel·ladors i conservadors. Per lligar aquestes actuacions previstes en el seu programa al Consell, el cap de llista d’ENE, Maurici Cuesta, ha dit que potenciarà el departament de Patrimoni per poder incidir més i millor en la correcta gestió del variadíssim patrimoni insular. La notable feina del director actual, Josep Maria López Garí, o de la consellera entre 1999 i 2003, Fanny Tur, ha de ser la línia de partida d'una política patrimonial activa, vigilant i divulgadora.

Des d'ENE també es vol promoure que els béns materials i immaterials d'Eivissa es puguin convertir en la principal atracció per als nostres estudiants, visitants i per a la ciutadania. Això nomes se podrà aconseguir amb la difusió i posada en valor del nostre patrimoni. Per a fer això possible, s'ha d'invertir en restaurar els béns, fer centres d'interpretació i crear rutes patrimonials. D'altra banda és necessari fer mes publicacions per a donar a conèixer el que tenim, sortir a l'exterior i promocionar-ho, no només en fires turístiques, sinó també en la participació i creació de congressos i trobades entre especialistes.