divendres, 18 de novembre de 2011

"Més democràcia és més autogovern"


Mengual i Aguilar proposen més autogovern per les Balears i les Pitiüses i un Estat més plural.

Les candidates de la coalició PSM-IV-Entesa-Equo defensen que les Illes Balears han de comptar amb més autogovern per assolir un major grau de democràcia, a la vegada que proposen una reforma d’elements Estatals per a que l'Estat sigui més democràtic i respectuós amb la pluralitat existent. “Si les illes Balears compten amb més competències i autogovern, això es traduirà en beneficis per a l’autogovern d’Eivissa i Formentera i la seua ciutadania”, ha dit Mariví Mengual (ENE).

Pel que fa a l'incremenent de l'autogovern, les candidates eivissenques reivindiquen per a les Balears la gestió dels ports i aeroports; gestionar immigració i inspecció de treball; el domini públic radioelèctric i el domini públic marítimo-terrestre; la participació en el nomenament i actuació d'ens com el Tribunal Constitucional o el Consell de RTVE; un cos de policia propi i que substitueixi la Policia Nacional i la Guàrdia Civil; i, per poder garantir els recursos financers, el concert econòmic i solidari.

Les candidates eivissenques consideren que l’Estat ha de respectar el seu caràcter plurinacional i el dret a decidir dels pobles que l’integren. L’Estat ha de reconèixer de forma efectiva i eficient la seva pluralitat interna, i enfocar-la com una riquesa. “Si l’Estat es reconeix com a plural, ens serà més fàcil des d’Eivissa i Formentera ser solidaris amb la resta de l’Estat i cooperar amb altres Estats a nivell de desenvolupament”, ha remarcat Isabel Aguilar (EQUO Eivissa).

Mengual i Aguilar recorden que, per a una reforma de l'Estat calen canvis de visió i constitucionals. Sobre la reforma de la Constitució, consideren que s’ha d’aprofundir en una nova descentralització, augmentant el poder local i autonòmic, per acostar-lo als ciutadans. Proposen que el Senat sigui una cambra de representació territorial, amb un nombre igual de senadors per cada Comunitat (o amb una lleugera correcció per població, com ara 1 més per cada milió d’habitants), així es garantiria el senador per Formentera. El Senat hauria de poder vetar les lleis amb incidència autonòmica. Defensen que, també, s’ha de suprimir l’absurda prohibició constitucional a la federació de comunitats autònomes, així com la comanda a l’exèrcit de vetllar per la integritat territorial.

Les candidates volen que l'Estat reconegui la seua realitat plurilingüe i que aquest assumeixi amb totes les conseqüències el caràcter oficial de les llengües a cada un dels territoris on ho siguin, i també en les institucions i organismes comuns (en concret, a les Corts Generals). Així mateix, l’Estat ha d’exigir que, a les institucions de la Unió Europea, les llengües oficials de l’Estat rebin un tracte equivalent al que tenen les altres llengües oficials amb un nombre de parlants semblant.