dimarts, 1 de novembre de 2011

PSM-Iniciativaverds-Entesa-EQUO treballarà per la desmilitarització de l’Estat i el retorn gratuït dels terrenys en mans de Defensa a la ciutadania d’Eivissa

La coalició al Congrés dels Diputats en la que s’integren l’Entesa d’Eivissa (ENE) i EQUO Eivissa, PSM-Iniciativaverds-Entesa-EQUO, promourà una consciència social en favor de la pau, vol que les forces militars a l’Estat siguin testimonials i proposa la cessió a les Illes Balears de la titularitat d’immobles del Ministeri de Defensa, com és el cas dels terrenys on es troba la residència per a oficials de l’Exèrcit que es troba as Soto (Vila).

En aquest sentit, les candidates de la coalició sobiranista i ecologista, Mariví Mengual (ENE) i Isabel Aguilar (EQUO Eivissa), lamenten que el Consell hagi hagut de fer pagaments tant alts a Defensa pels terrenys de Sa Coma i des Polvorí, obligat per la legislació espanyola. Si la proposta de PSM-Iniciativaverds-Entesa-EQUO sortís endavant en el Congrés, els terrenys encara militars a Eivissa podrien tornar gratuïtament al poble eivissenc i destinar-los a usos cívics.

Per altra banda, les candidates afirmen que la millor manera d’evitar la violència és l’enfortiment de la solidaritat internacional com a valor social. Per donar exemple, la coalició sobiranista i ecologista proposa la congelació de la despesa en defensa i establiment de l’objectiu de reduir-la a l’1% del PIB. En un futur, l’Exèrcit ha de passar a tenir només una UME (Unitat Militar d’Emergències). A més, la coalició demana transparència en la política de venda d’armes i que es prohibeixi la transferència d’armes espanyoles a països en conflicte.

Entre altres propostes electorals en matèria de Pau, Mengual i Aguilar destaquen que instaran l’Estat espanyol a assumir plenament de la Carta de les Nacions Unides (proscriu el recurs a la guerra com a mitjà de resolució de conflictes) i demanen solucions democràtiques i justes acordades per la població afectada, des del respecte al dret a l’autodeterminació dels pobles. A més, insten l’Estat espanyol a aplicar la justícia universal en els casos previstos en el dret internacional, a respectar el Dret Internacional pel que fa a la responsabilitat dels caps d’estat i de govern per delictes contra la Humanitat, a fer plantejaments netament defensius en la definició de la funció de les Forces Armades, a renunciar a la legitimitat de les accions militars “preventives” o “anticipatòries”, a la desmilitarització de la ciència, tot reduint progressivament les despeses destinades a I+D militar (actualment el 45% del conjunt de la despesa en recerca), i a la defensa, en tots els fòrums i organismes internacionals, de la política de prevenció de conflictes i de resolució política de conflictes.

Així mateix, la coalició sobiranista i ecologista vol que l’Estat defensi una reforma de Nacions Unides, que introdueixi criteris de proporcionalitat demogràfica en l’Assemblea General i li doni més relleu, i que modifiqui el Consell de Seguretat tot equilibrant-ne la composició i eliminant el dret de vet.