dijous, 10 de novembre de 2011

Sobirania alimentària a Eivissa

Les candidates eivissenques de la coalició PSM-IniciativaVerds-ExM-Equo, Marivì Mengual i Isabel Aguilar, denuncien que la producció agrícola i ramadera d'Eivissa cobreix, actualment, un escàs 5% de la totalitat dels aliments que consumim a l'illa, incloent-hi els residents i els visitants. Així que el primer que volem subratllar és que el 95% dels nostres aliments procedeixen de l'exterior, una petita part de les altres illes, un percentatge molt major de la península, i la resta de l'estranger.

D'aquesta situació es deriven un gran nombre de problemes, dels quals els següents són alguns dels mes greus:

- la inseguretat del subministrament, que ara depèn de factors.

- La contaminació que es deriva del transport dels aliments des de l'exterior.

- El sobrepreu que paguem els eivissencs pels mateixos productes.

- La pèrdua de milers de llocs de treball sostenibles i per a tot l'any, ja que el que consumim es produeix i s'elabora fora de la illa en lloc de fer-se aquí.

- L'amenaça paisatgística, ja que el sector primari resulta bàsic per a la preservació del paisatge rural.

- La pèrdua de qualitat de vida pels residents, que no poden consumir productes locals, frescos i d'alta qualitat

- La pèrdua de qualitat de l'oferta turística, ja que els nostres visitants no poden consumir productes locals

- La pèrdua de la biodiversitat lligada a les espècies animals i vegetals autòctones, que són les que estan millor adaptades al medi.

Les candidates es rebel·len davant aquest sistema demencial, que deixa l'illa sense feina, que destrueix la bellesa del nostre paisatge i minva la nostra qualitat de vida, només per a enriquir encara més els rics i per a empobrir encara més els pobres.

Davant aquest panorama, l'objectiu d'aconseguir la sobirania alimentària, és a dir, la capacitat d'un territori per a alimentar als seus habitants, és una peça clau per a corregir la desastrosa situació de l'atur oferint una perspectiva vital i professional atractiva als nostres joves, per a defensar la naturalesa i les tradicions, per a reforçar l'Estat del Benestar i per a augmentar la qualitat de vida dels residents i la qualitat de la nostra oferta turística.

Si l'agricultura és ecològica, tots aquests beneficis seran encara majors, ja que la qualitat del producte serà excelsa i el respecte del medi ambient, absolut, amb els conseqüents avantatges per a la salut de les persones i de la nostra estimada illa.

Per tal d'aconseguir aquest fascinant objectiu cal fer econòmicament atractiva i ecològicament sostenible la producció local d'aliments. Això suposa diferents actuacions, entre les quals destaquem:

- Crear una xarxa de regadiu d'aigües dessalada i reciclada per no pressionar més encara als aqüífers

- Crear un viver d'empreses agràries ecològiques que tinguin assessorament gratuït de tècnics especialitzats i plena bonificació fiscal durant els seus primers anys de vida

- Crear un banc d'intercanvi de terres perquè els propietaris de terres no cultivades que estiguin interessats en el pla les cedeixin als nous agricultors a canvi d'una part de les collites, tot baix la plena garantia jurídica de l'Administració.

- Crear un sistema de microcrèdits per a engegar les noves empreses.

- Crear una xarxa insular de mercats pagesos en tots els pobles i zones turístiques (en temporada) perquè els agricultors puguin comercialitzar directament els seus productes

- Crear una cooperativa insular de distribució d'aliments locals, que relacioni els productors amb els comerciants sense afegir un sobrepreu abusiu als productes

- Implantar un eco-impost especial perquè els productes que vénen de fora, i que podrien ser produïts aquí, paguin per la contaminació que produeixen.