dilluns, 21 de maig de 2012

Els estudiants de formació professional online s’hauran d'examinar fora de les Illes Balears


Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE) denúncia, mitjançant el seu grup parlamentari, que la Conselleria d'Educació no renova el conveni que tenia subscrit amb l'Institut Obert de Catalunya.

El grup parlamentari del PSM-IniciativaVerds-Entesa, del qual ENE n'és federat, demanarà al conseller d’Educació que reconsideri el trencament de l'acord amb la Generalitat de Catalunya , a través de l'IOC, que permetia que els estudiants illencs s'examinessin presencialment a les Illes Balears com fins ara, i, per tant, hauran d'anar a fer els exàmens a fora (Catalunya).

Antoni Alorda afirma que el Govern desmenteix en fets l'aposta retòrica per l'educació i, de manera específica amb la formació professional i demana al Govern més sensibilitat i suport als estudiants illencs que, per motius personals, familiars o laborals, estudien formació professional online, i recorda que la plataforma que té la Conselleria d'Educació no ofereix ni la meitat de cicles formatius dels que ofereix l'IOC.

Fins ara es podien examinar a l'IES Isidor Macabich d'Eivissa i a l'IES Marc Ferrer de Formentera; les proves es feien quatre vegades a l'any. Però, amb la denúncia del conveni, s'anul·larà la prova presencial.

ENE dóna suport a la campanya iniciada pels alumnes afectats i interpel·larà al conseller, mitjançant el seu grup parlamentari PSM-IV-ExM (de la qual pertany a la seva Federació) per conèixer els motius i instar-lo a reconsiderar una decisió que encareix de manera decisiva aquesta oferta online (viatges, allotjaments...) i que pot comportar l'abandonament d'alumnes que estaven esforçant-se per aconseguir qualificacions professionals i que potser no tenen altre camí.