dimecres, 23 de maig de 2012

ENE exigirà el compliment del dret dels malalts a desplaçar-se per rebre assistència sanitària


Davant l'anunci d'AVIBA (Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Balears) que no pot assumir durant més temps l'avançament dels bitllets als malalts i familiars, i per tant aquests es trobaran de nou amb una manca de finançament per desplaçar-se fora de la seva illa d'origen per seguir un tractament o visitar a un especialista, l'Entesa nacionalista i Ecologista (ENE) amb el seu grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca anuncia que presentarà vàries iniciatives (preguntes i proposicions no de llei) al Parlament i al Consell per a reclamar el compliment d'un dret que afecta molt directament a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Com ja ha defensat altes vegades el grup, el diputat Nel Martí (PSM-Més per Menorca) insisteix que "l'accés a la sanitat és un dret, però la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquest dret és la prova de foc del ser balear. O som iguals en drets o no som".