dijous, 14 de juny de 2012

ENE, en contra de la segregació a les aules


El Diputat de d'ENE (Federació PSM-Entesa), Antoni Alorda declara rotundament el rebuig de les reformes educatives en matèria lingüística a les nostres illes.

ENE denuncia el greu error que suposa segregar nins petits per la llengua que escullen els seus pares, ja que esclata el model d'escola inclusiva que, fins ara, havíem defensat tots, posant-lo damunt fins i tot de preferències i polèmiques lingüístiques.

A la intervenció d'en Toni Alorda (diputat del PSM-Entesa, el qual també representa a ENE), va declarar ahir al Parlament atacant directament al sr Bosch i al president Bauzá "sembla que el que vostès pretenen és que el professorat, qui el curs vinent tindrà més alumnes dins l'aula, un professorat el qual tindrà menys recursos de suport a la diversitat, aquest professorat ha de pretendre que faci classe primer a uns nins, i, en haver acabat, a un racó, trobi la manera d'explicar el mateix en castellà, a uns pocs nins, nins que segur que ja l'han entès, mentre els altres fan unes altres feines?".

Per les dades que ja han transcendit, sembla que no podran segregar en aules eivissenques o formentereres i aules castellanes, la qual cosa, afortunadament, farà impossible una segregació per alumnes ni per centres ni per aules, un model que ENE descartarà, fins al punt de que aquest fet és il·legal.

Alorda, continuant increpant al Conseller d'Educació, Rafael Bosch, "aquest és el seu gran model educatiu? Els professionals li diuen que és irrealitzable, professionals també del mateix PP. No és una qüestió d'afinitats polítiques. Li ho diu la Universitat, els experts, no faci fer paperots als mestres. Els guetos dins la pròpia aula, no li provoca un rebuig instintiu? En tot cas molts interrogants. Provocarà, inevitablement, escenes estranyes, per tenses i poc naturals, per ridícules. Situacions estigmatitzadores, perquè converteixen els nins en peons d'una militància lingüística impròpia de la seva edat.

ENE, va néixer l'any 1989 amb una clara vocació per defendre, entre altres coses, la nostra llengua pròpia de les illes, el català, o l'eivissenc, com es vulgui dir. Fa anys que treballem perquè s'hi hagi ensenyament en català. Després de tot el que s'havia aconseguit i de les lleis lingüístiques aprovades fa anys, em fet grans passes enrere, inclús en contra del 90% de la població qui vol que els seus fills aprenguin també el català. ENE continuarà lluitant, sembla irònic, per tal que es respecti la llengua del país, i ho farà a les institucions, al carrer. El Govern del PP no deixa de provocar i crear polèmiques innecessàries, els conflictes lingüístics desgasten la societat, els votants. No s'ha de dividir la societat, ni crear tensions, incerteses i insatisfaccions a les aules. L'escola no només ensenya, també educa, socialitza i ha de cohesionar una societat.

Finalment, l'Executiva d'ENE, en una reunió celebrada ahir dia 13 també va estar d'acord amb la intervenció del Diputat Toni Alorda i recolza un cop més que el català és un element integrador de la societat i que a Eivissa i Formentera es parla des de fa vuit segles, havíem aconseguit normalitzar-lo i en aquests moments s'està posant en perill la llibertat amb reformes insòlites i pròpies de governs colonials. El senyor Bosch, és un enemic de la llengua catalana? Per què actua com si ho fos? ENE recorda a tothom que el Parlament Europeu ha declarat el sistema d'immersió lingüística com l'eina més eficaç per promoure el multilingüisme (Resolució 24 de març 2009). En definitiva estarem jugant amb la cultura i els nostres fills, la societat sencera en sortirà perjudicada un cop més.