dimecres, 13 de juny de 2012

La possible inconstitucionalitat de la “llei Company” demostra que és un nyerro


ENE junt amb la coalició PSM-IV-ExM denuncia que el Govern va ocultar al Parlament els dubtes del Govern espanyol sobre la constitucionalitat de la llei de mesures urbanístiques.


ENE junt amb la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha afirmat avui que els dubtes manifestats pel Govern espanyol sobre la constitucionalitat de la llei de mesures urgents per un urbanisme “sostenible” (l’anomenada “llei Company”) demostren que aquesta normativa és un nyerro.

Segons publiquen el BOIB i el BOE, la Comissió Bilateral Estat-CAIB va tractar el passat 9 de maig les discrepàncies del Govern de l’Estat en relació a una sèrie d’articles d’aquesta llei (en concret, l’article 10, les disposicions addicionals tercera i quarta i la disposició transitòria segona), que fan referència a les exoneracions de reserves de sòl públic per HPO, a les exempcions d’avaluació d’impacte ambiental i als requisits de garantir aigua potable en relació a la població vinculada a processos urbanitzadors.

Des de l'Entesa-Eivissa apunten que el fet que el Govern de l’Estat valori la possibilitat de dur la “llei Company” al Tribunal Constitucional demostra que el Govern de José Ramón Bauzá està incomplint normatives de rang superior i està vulnerant greument i fent befa del concepte de “seguretat jurídica” (just al contrari del que prediquen).

A més, la coalició nacionalista i ecosocialista considera molt greu que el Govern ocultàs al Parlament els dubtes del Govern espanyol sobre aquesta llei, que va ser aprovada a la cambra balear el passat 29 de maig, 20 dies després de celebrar la reunió de la Comissió Bilateral en què es varen posar de manifest les discrepàncies de l’Administració estatal en relació a la norma urbanística. Aquest fet suposa un menyspreu al Parlament i demostra una falta de transparència flagrant per part del Govern.