divendres, 29 de juny de 2012

PSM-Entesa (ENE) denuncia que l’increment absolut de beneficiaris d’ajudes a la dependència és de només 151 persones en 9 mesos


Fina Santiago recorda que entre 2008 i 2011 va ser de 6.794 persones, una mitjana de 2.265 persones cada any. “En matèria de serveis socials, hi ha ONGs que fan més feina que el Govern”.

La coalició PSM-Entesa(ENE) denuncia que l’increment absolut de beneficiaris d’ajudes econòmiques a la dependència (és a dir, la diferència entre altes i baixes) és de només 151 persones en els primers 9 mesos de Govern del PP, entre el juliol de 2011 i el març de 2012. La diputada d’IniciativaVerds, Fina Santiago, recorda que entre els anys 2008 i 2011, quan ella era consellera d’Afers Socials, hi va haver un increment absolut de 6.794 persones que es varen beneficiar d’aquestes ajudes (és a dir, una mitjana de 2.265 persones cada any).

Santiago afirma que, si bé en matèria sanitària la gestió de la Conselleria dirigida per Carmen Castro és “nefasta”, pel que fa als serveis socials la política és “inexistent”. “En matèria de serveis socials, hi ha ONGs que fan més feina que el Govern”, ha dit.

Adjuntam les dades de beneficiaris d’ajudes a la dependència (dades pròpies i facilitades pel Govern a través de respostes a preguntes parlamentàries):