diumenge, 8 de juliol de 2012

ENE continua demanant la retirada de la campanya publicitària de begudes alcohòliques d'alta graduació als espais públics


L'Entesa d'Eivissa vol anar més enllà davant la incompetència i negativa del propi Ajuntament de Vila, el qual no vol aplicar la seva pròpia normativa, denunciant al Consell Insular els fets.


ENE considera inacceptable la campanya publicitaria invasiva que se'n fa de begudes alcohòliques d'alta graduació (més de 20º), sobre tot de Bacardi sota el lema Gaudeix d'Eivissa amb Bacardi. El fet que sigui publicitat exterior vol dir inexorablement que va adreçada a tot tipus de públic, fins i tot els menors d'edat. La Llei 25/1994, en el seu article 10.2 assenyala tota una sèrie de limitacions de caràcter argumentari, com ara que la publicitat no podrà associar el consum d'alcohol a una contribució del gaudi, l'èxit social o sexual, o tenir un efecte estimulant; i és precisament allò que l'Ajuntament ha autoritzat al promotor Bacardi amb la frase. És a dir, no es pot gaudir d'Eivissa si no és consumint una droga? Recordem que la Llei 7/2005, de 19 d'abril cataloga les begudes alcohòliques com a drogues.

D'altra banda, la legislació espanyola incorpora la directiva europea 89/522/CEE, la qual defineix com a il·lícita la publicitat de begudes alcohòliques que fomentin comportaments perjudicials per a la salut o la seguretat de les persones, ni donar la impressió que el seu consum contribueix a gaudir més.

La Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim Jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears, al seu article 44.3 diu que per tal de protegir els menors d'edat, la publicitat referent a drogues i trastorns addictius queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat la qual inciti a les persones menors de manera directa i indirecta al consum de begudes alcohòliques mitjançant avantatges (el gaudir d'Eivissa, en aquest cas).

Amb aquest tipus de campanya fan un deteriorament de la imatge que es té de l'illa. Els polítics del PP no tenen cap problema en fomentar el consum d'alcohol en plena temporada estival, sense adonar-se, potser en les greus conseqüències que pot tenir en quan a l'augment dels accidents de trànsit. Tampoc no han tingut en compte l'augment i preocupant consum d'alcohol per part dels menors i propiciant els anomenats “botellones”, i sobre tot estendre la idea que no es pot gaudir d'una estada a l'illa si no es beu alcohol.

La campanya autoritzada per l'Ajuntament associa la ingesta a un ampli conjunt de valors positius com l'harmonia, la sociabilitat, seguits de l'alegria, el plaer, la diversió, l'aventura, etc., a pesar que molts d'aquests valors apareixen clarament reputats com a il·lícits en la legislació. Els joves i adolescents associen el consum d'alcohol amb “conseqüències positives”, entre les que destaquen una potenciació de l'activitat psicofísica (alegria, eufòria, superació de la timidesa i retraïment, millora de l'estat d'ànim, etc.), possibilitat de diversió i integració dins del grup d'amics on la majoria consumeix.

Sortir a beure és l'argument central més utilitzat, sota aquesta contextualització de l'hàbit de beure té a molts casos referències més o menys clares als excessos que comporta el consum nocturn d'alcohol: l'exemple més clar és l'eslògan de Bacardi.

És preocupant la poca sensibilitat del consistori eivissenc tenint en compte les retallades pressupostàries en lluita contra les drogadiccions. Els governants, les persones que treballen a drogodependències, juguen un paper clau en l'articulació de les polítiques com aquest cas de Vila no es posicionen o reaccionen davant a determinats problemes.

És evident que tot això respon a uns interessos econòmics per al PP, en especial a possibles favors a l'alcaldesa de Sant Antoni de Portmany, na Pepita Gutiérrez, qui ha muntat allà el sarau “Ibiza123” patrocinat per Bacardi. Ara hem arribat al fons de la qüestió: fer caixa a costa del foment de l'alcoholisme, a costa d'infringir les normatives, tant locals, autonòmiques i/o estatals.

No podem deixar de banda el fet que la publicitat de begudes alcohòliques d'alta graduació està prohibida en qualsevol mitjà o suport de titularitat pública, al cas de Vila, els Opis i altres tanques instal·lades en certes cruïlles incompleixen també les normatives. També la Llei prohibeix aquest tipus de publicitat als transports públics. Tenim un ampli desplegament de publicitat de l'esmenada beguda a una gran quantitat d'autobusos de transport públic, tant urbans com interurbans.

Per lògica l'ajuntament no pot donar llicència per publicitar aquest tipus de begudes als espais públics, quan també les Ordenances Municipals prohibeixen el consum d'alcohol a la via pública. Un cop més ens trobem davant dels interessos econòmics que minvem el benestar i la prevenció sanitària de tota la ciutadania.

Dimarts vinent, ENE presentarà accions davant el Consell, mentre l'Executiva estudia encara determinar les accions judicials pertinents davant aquestes il·legalitats i l'evident deteriorament del benestar social de la ciutadania.