dimarts, 10 de juliol de 2012

ENE denuncia la campanya il·legal de Bacardi imposada pel govern municipal de Vila als transports públics d'Eivissa, davant el Consell


ENE va més enllà i presenta denúncia davant del Consell d'Eivissa els fets il·legals sobre publicitat dinàmica de begudes alcohòliques d'alta graduació als transports públics.

ENE, ha presentat avui dimarts davant el Consell Insular denúncia contra la publicitat il·legal als autobusos de transport públic d'Eivissa, matèria exclusiva del Consell. Front la incompetència de l'Ajuntament de Vila acceptant la seva insubordinació amb les Lleis i normes que van en contra d'aquest tipus de campanyes publicitàries ENE, continua mantenint una posició ferma respecte a la inacceptable posició del PP.

Recordem que la publicitat de begudes alcohòliques d'alta graduació com Bacardi (més de 37º) està totalment prohibida als espais públics. La campanya que invadeix Vila i, per extensió amb el transport públic, a tota l'illa, incita al divertiment de tothom a Eivissa bevent aquest rom ("Enjoy Ibiza with Bacardi). No es pot tolerar de cap manera aquest tipus de missatges als turistes que ens visiten a l'estiu, ni als joves i adolescents, ni a les persones que pateixen drogoaddiccions. A banda del deteriorament de la imatge de l'illa i les seves greus conseqüències que pot tenir aquest missatge (il·legal en la forma de la seva publicitat) pot augmentant els accidents de trànsit, o un consum irresponsable del jovent. A més a més, fa que també el públic receptor, menors d'edat fins i tot, interpretin que l'única manera de divertir-se en aquests moments sigui amb la beguda.

En les nostres primeres investigacions del tema la setmana passada diversos tècnics de l'Ajuntament de Vila van informar-nos via telefònica que la campanya no era legal i no s'ajustava a la norma. Hi ha una gran quantitat de Lleis que demostren la il·legalitat de la campanya:

  • Llei 25/1994, article 10.2: limitacions: La publicitat no podrà associar el consum d'alcohol a una contribució del divertiment, l'èxit social i sexual, o tenir un efecte estimulant en qualsevol sentit.
  • Llei 7/2005, de 19 abril: Cataloga les begudes alcohòliques com a drogues.
  • Directiva Europea 89/522/CEE: és il·lícita la publicitat de begudes alcohòliques que fomentin comportaments perjudicials per a la salut o la seguretat de les persones, ni donar la impressió que el seu consum contribueix a divertir-se més.
  • Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim Jurídic de les llicències d'activitat de les Balears. Article 44.3: per tal de protegir als menors d'edat, la publicitat referent a drogues i trastorns addictius queda prohibida qualsevol promoció o publicitat la qual inciti a les persones menors de manera directa i indirecta al consum de begudes alcohòliques mitjançant avantatges (en aquest cas: divertir-se a Eivissa).
  • Ordenança Municipal núm.47 de l'Ajuntament d'Eivissa: prohibeix la difusió de missatges publicitaris a través de qualsevol forma de publicitat que només tinguin com a objectiu i finalitat incentivar el consum de begudes alcohòliques.
  • Llei 34/1988, d'11 de novembre, de Publicitat, prohibeix expressament la publicitat de begudes alcohòliques d'alta graduació a qualsevol mitjà exterior.

La poca sensibilitat de les persones que han autoritzat aquesta invasiva campanya de drogues, minva els esforços que els professionals que treballen ajudant a les persones addictes, a les associacions llur activitat de la qual és la desintoxicació d'aquests col·lectius. Les retallades en pressupostos no ajuden mica, però molt menys que s'autoritzin aquests missatges per tots els carrers de la ciutat i per totes les carreteres de l'illa. Després vindran els problemes, els "botellons", els problemes dels veïns, el west-end de Sant Antoni, gent que es tira pels balcons, etc. I tot això estimulat pel propi Ajuntament i Consell.

Totes les normatives relacionades amb alcohol i drogues, especifiquen, al cas de les begudes d'alta graduació, que no poden inculcar en el fet de beure, valors positius com l'harmonia, la sociabilitat, l'alegria, el plaer, la diversió, l'aventura, la potenciació de l'activitat psicofísica (eufòria, superació de la timidesa i el retraïment de la persona, millora de l'estat d'ànim, etc), possibilitat de diversió i integració dins de grups d'amics on la majoria consumeix. Sortir a beure és l'argument més utilitzat, sota aquesta contextualització, de l'hàbit de beure: la campanya de Bacardi fomenta totes aquestes actituds.

Aquesta campanya ve originada pel macro Festival nocturn que es va organitzar a Sant Antoni de Portmany sota el nom "Ibiza123", patrocinador del qual, és la beguda de rom Bacardi. ENE manté que tota aquesta insensibilitat i il·legalitat respon només al sol fet d'omplir les arques públiques a costa del benestar social i la pròpia imatge i valors de la nostra terra.

ENE informa que no deixarà aquí les seves actuacions, la seva Executiva encara estudia emprendre accions legals contra l'Ajuntament i el Consell d'Eivissa, a banda de denunciar davant diversos organismes com a la OCU, FEBE, Conselleria de Sanitat, AUC (Asociación de Usuarios de la Comunicación), Autocontrol, etc.