dimarts, 7 d’agost de 2012

Turisme tira endavant les denúncies presentades per ENE sobre serveis turístics a Eivissa

El passat mes de juny l'Entesa d'Eivissa, va informar als mitjans de comunicació les pràctiques il·legals molt esteses a molts restaurants de tota l'illa, com és el fet de cobrar "coberts" o "serveis". Des de l'inici de la temporada vam voler evitar que aquestes pràctiques deixessin de realitzar-se. Els econacionalistes volen evitar donar aquesta mala imatge pels turistes els quals es senten enganyats, o persones que desconeixen la normativa, o bé persones que no s'atreveixen a denunciar.

El passat 5 de juny ENE presentà denúncia davant del Consell Insular d'Eivissa, recollint aquest organisme la documentació justificativa de les infraccions. Els establiments denunciats, un restaurant de Vila, concretament a la platja de Talamanca i una pizzeria al centre de la ciutat, van rebre la visita dels inspectors corresponents amb resultat de dues actes d'infracció provada (data 21/06/2012).

El 02/07/2012, les actes d'infracció es van remetre al departament d'instrucció del Consell Insular per tal d'iniciar els corresponents expedients sancionadors, a instància del Departament de Turisme, i que en els darrers dies donaran com a resultat una sanció als establiments sancionats. L'Entesa d'Eivissa vol que això serveixi com a lliçó per a la resta de negocis d'hostaleria que volen abusar dels seus clients.

Recordem que el Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual s'estableixen les disposicions generals necessàries per tal de facilitar la llibertat d'establiment i de prestació de serveis turístics, al seu article 14.2, especifica "La informació relativa als preus dels serveis subministrats han d'estar clars, completa i determinada per a cada servei i no es poden incloure cap altra quantitat en concepte de cobert, carta, reserva de plaça, comensals o qualsevol similar".

Última Hora Ibiza: "El Consell d'Eivissa expedienta a dos restaurantes por cobrar por el cubierto".