diumenge, 30 de setembre de 2012

ENE insta el Consell a exigir el finançament que li pertoca a Palma i Madrid per poder recuperar uns pressupostos dignes per a l'illa d'Eivissa

L’Entesa d’Eivissa (ENE) troba indignant per a Eivissa que la previsió de l’equip de govern del PP per als pressupostos de 2013 de la màxima institució d’autogovern, el Consell d’Eivissa, sigui només de 70 milions d’euros i que aquestos descartin inversions. Els sobiranistes eivissencs contemplen amb molta preocupació que els comptes del Consell d’Eivissa davallin espectacularment des dels 100 milions de 2010, als 80 de 2012 (primers del govern del PP) i, als 70 de la previsió de 2013.

L’Entesa d'Eivissa (ENE) deplora que, recentment en el Parlament de les Illes Balears, els diputats eivissencs del PP rebutjassin amb els seus vots, i els dels seus companys de grup, la proposta del grup del PSM-IV-ExM de demanar un Concert Econòmic per a les Balears. Aquesta sobirania econòmica resoldria moltíssims dels problemes de finançament institucionals actuals.

ENE insta el PP d’Eivissa a cercar-hi solucions. La principal, i més senzilla, és que Vicent Serra, president del Consell, i el seu equip de govern es plantin davant els executius de Rajoy i de Bauzá per reclamar el que es deu a Eivissa en forma de les inversions estatutàries, inversions per als PIOS, de les transferències de fons com és el cas de l’avançament de la llei de finançament dels consells, o el pagament de les residències que ha de pagar el Consell, però que és una competència del Govern de les Illes Balears. L’Entesa entén que Serra i el PP d’Eivissa no saben, ni volen, exigir fermament els fons que es deuen a Eivissa i els que es mereix, perquè no volen enfrontar-se als seus companys de partit per por de les represàlies que podrien emprendre contra ells. En el PP, com s’ha vist darrerament, és incompatible “moure’s en la foto” amb tenir una bona carrera interna de promoció.

A la vegada, l’Entesa d’Eivissa (ENE) insta Serra i Minchiotti, conseller econòmic eivissenc, a exigir de Bauzá una llei de finançament dels consells d’on surtin unes transferències adequades a la demografia i l’economia eivissenques, a més de compensar el dèficit històric en inversions que s’ha donat cap a Eivissa.

Els sobiranistes eivissencs reclamen al PP d’Eivissa que pressuposti inversions per al Consell. En aquest sentit, és fonamental recuperar l’aportació de l’Estat per als PIOS perquè els ajuntaments puguin dur a terme obres de millora i d’interès general.