dissabte, 9 de juliol de 2011

Els nacionalistes insten el Parlament a aprovar la Llei d’Igualtat per poder acabar amb qualsevol tipus de violència de gènere i assolir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones


L’Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa (ENE) informa que el grup parlamentari del PSM, representant de la Federació PSM-Entesa Nacionalista, on milita ENE, ha enregistrat al Parlament de les Illes una proposició de llei perquè el proper mes de setembre es debati l’aprovació de la Llei d’Igualtat.

En concret es tracta de la llei d’igualtat entre homes i dones que va ser elaborada per la Conselleria d’Afers Socials dirigida aleshores per Fina Santiago. El text, sotmès a un llarg procés de consultes, com fou el cas del Consell de Dones, les associacions afectades, els consells insulars o el Consell Econòmic i Social. Malgrat tot això, a darrera hora, el PP la va votar en contra impossibilitant la seva aprovació definitiva.

El text cerca establir el conjunt d’obligacions i competències de les administracions públiques de les Illes Balears per assegurar la igualtat real i efectiva de les dones i els homes, i regular les mesures adreçades a promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i de tracte de dones i homes en tots els àmbits de la societat.

La llei proposada estableix, entre d'altres aspectes, que l'impagament de les pensions és un cas de violència econòmica contra les dones equiparable a la física o psicològica. Així, les víctimes d’aquesta violència econòmica accedir —cosa que fins ara no podien fer— a les mateixes prestacions i ajudes que les disponibles per a les dones que pateixen agressions físiques o psicològiques. A més, Una altra a les dones maltractades se les atorgaria més punts —una vegada que hi hagi sentència judicial— a l’hora d’optar a un pis de l’Institut Balear de l’Habitatge de les Illes Balears (IBAVI).

El text també vol consolidar el Consell de Participació de les Dones i reafirmar la necessitat de mantenir l’existència d’un òrgan autonòmic, l’Institut Balear de la Dona, com a impulsor de les polítiques d’igualtat a la comunitat autònoma.

Entre altres aspectes, el Govern hauria de fer estudis periòdics sobre l’estimació del valor econòmic que té el treball domèstic i d’atenció a les persones que duen a terme les dones a l’àmbit familiar, per saber quin valor social i econòmic té aquesta tasca. També garanteix una cobertura mínima de serveis que les administracions han de mantenir, proposa la creació de la figura de la defensora o el defensor de la Igualtat de Dones i Homes, que serà adjunta a la Sindicatura de Greuges.

Segons ENE, a més de moderna i innovadora, aquesta llei és absolutament necessària per adaptar les nostres institucions a la voluntat inequívoca d'acabar amb la violència de gènere a la nostra comunitat, i d'assolir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.