dimecres, 16 de novembre de 2011

Mengual i Aguilar reclamen de l'Estat un impuls en energies renovablesNecessitam canviar el model energètic per poder canviar un model econòmic exhaurit.

En el camp de les propostes programàtiques en matèria energètica de la coalició PSM-IV-Entesa-EQUO, les candidates eivissenques, Mariví Mengual (ENE) i Isabel Aguilar (EQUO Eivissa) critiquen especialment la situació actual. Concretament, opinen que “Eivissa i Formentera són especialment sensibles davant els efectes del canvi climàtic, especialment respecte la pujada del nivell de la mar”. A més, han criticat que el consum energètic és el principal motiu d'emissions de CO2 a les Illes Balears, i que es té un model energètic molt depenent de l'exterior, i generador d'impactes ambientals importants.

Front aquesta situació, Mengual i Aguilar creuen que s’ha de canviar de xip i apostar per les energies renovables. Mengual i Aguilar han opinat que “per a Eivissa i Formentera és estratègic en temps de crisi ser el menys dependents possibles, sobretot pel que fa a les energies renovables, hauríem d’estar treballant en la generació d'energia fotovoltaica i eòlica, o l'aïllament tèrmic dels edificis, tant dels nous com dels existents”.

A nivell de propostes, les candidates proposen que l'Estat signi un conveni amb el Govern per a la implantació de les energies renovables a les Illes Balears, tenint en compte els costos de la insularitat. A més, proposen que l’Estat adopti una Llei integral de Canvi Climàtic (com ja existeix al Regne Unit). Per evitar un escalfament global mitjà de més de 2ºC per sobre dels nivells preindustrials (un canvi “catastròfic”), a Espanya li pertocaria una reducció del 80 al 90% d’emissions per al 2050, comparat amb 1990.

Consideren que es pot avançar molt en clau local i balear amb un pla de rehabilitació d'edificis en clau d'eficiència energètica, començant per la planta hotelera obsoleta, fins arribar als habitatges particulars. Així s’estalviaria consum i es generarien llocs de feina a la construcció i les activitats lligades fortament castigat per la crisi. També proposen que el sector públic doni exemple amb mesures com la implantació de plaques fotovoltaiques als edificis, aprofitament de la biomassa generada amb les activitats forestals i de jardineria per a instal·lacions públiques i, sobretot, simplificar al màxim els tràmits burocràtics per a la instal·lacions de generació que suposin descentralització del sistema.

Sobre les energies convencionals, Mengual i Aguilar proposen una tarificació elèctrica més justa i progressiva, que permeti l’estalvi i el repartiment dels costos, sent el preu més assequible per als usos bàsics i encarint-se a partir de certs llindars per a desincentivar-ne el malbaratament. També s’hauria de generar un impost especial sobre els beneficis de les multinacionals de l'energia que es reinverteixi en la reconversió de la generació d'energia perquè aquesta sigui sostenible, i gravar la generació de CO2 d'empreses d'una certa grandària. A nivell estatal hi hauria d’haver un pla de tancament de les centrals nuclears de l'Estat espanyol, amb l'objectiu de “zero” energia nuclear el 2020; i moratòria de cementiris nuclears.