dissabte, 2 de juny de 2012

Article: "La importància de l´educació"

ARTICLE D'OPINIÓ

LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ
(Diario de Ibiza 02.06.2012)


Mariví Mengual Lull, membre de l'Entesa-Eivissa (ENE)

Els darrers dies, setmanes i mesos s'estant duent a terme a Eivissa, i a tot arreu de l'Estat diverses mobilitzacions i protestes contra les retallades en educació pública que suposen, augment d'alumnat per aula, menys professorat als centres, menys hores per fer suport i atendre la diversitat en les nostres aules. Escoltam sovint i compartim la dita que l'educació pública és una inversió, sobre tot en cohesió social i en capital humà.

En educació, a Eivissa ja fa anys que parlam d'una mancança de recursos personals i d'infraestructures. L'origen d'aquesta situació està en la poca inversió que es va realitzar des de l'Estat, anys enrere i de l'escassetat de finançament quan es van transferir les competències educatives a la nostra comunitat autònoma. Les nostres illes fan una gran aportació de recursos a l'Estat, el qual hauria de retornar a la nostra ciutadania.

L'actual situació econòmica planteja la necessitat d'incrementar la inversió pública per millorar la formació i preparació de la ciutadania per poder enfrontar-se als nous reptes socials. Cada dia se'ns informa de les grans retallades que s'estan fent en educació, tant en plantilles de treballadores i treballadors com en noves infraestructures.

Des d'ENE, entenem, que les retallades educatives en època de recessió econòmica, contribuiran a minvar la qualitat i accentuar els desequilibris socials, és per aquest motiu que consideram que en temps de crisis, s'hauria de treballar per enfortir els serveis públics, que són els garants de l'equitat.

Consideram que els poders públics i els polítics han d'actuar com a correctors de les desigualtats socials i el que s'està legislant últimament va en sentit contrari; seguint una política neoliberal, que obeeix en tot moment els dictats del mercat i als interessos dels bancs, en contra de la societat i la ciutadania.

Les retallades en educació pública accentuen la desigualtat en la societat i dificulten la formació de les persones, principalment les que pertanyen a àmbits més desafavorits.

La inversió en educació sempre és molt rentable i a Eivissa que, encara no tenim els suficients recursos per atendre les necessitats d'una societat tan diversa i complexa, no podem acceptar retallades ja que minvar i debilitar el que és bàsic acaba sortint molt car a tota la societat.